Les etiquetes estan molt presents en el nostre dia a dia perquè en qualsevol entorn, ja sigui d’oficines, comerç, hostaleria, etc. és necessari identificar diferents objectes o aliments.

No obstant això, en l’actualitat pots trobar una gran varietat i diversitat d’etiquetes per a pràcticament qualsevol ús. Dins dels models d’etiquetes que existeixen les etiquetes adhesives són les més demandes i les més usades, sobretot perquè faciliten molt la tasca de col·locar-la, quan és necessari.

Què són i per a què serveixen les etiquetes adhesives

Les etiquetes adhesives són uns elements d’escriptori que serveixen per a identificar objectes o informació. Aquestes etiquetes són molt útils, ja que permeten ajudar a oferir informació sobre el producte en el qual estan col·locades.

Els diferents negocis solen usar etiquetes Lleida, ja que són molt necessàries per a ajudar als clients a saber quines característiques o funcions té un determinat producte.

Les etiquetes més usades pels diferents negocis solen ser les etiquetes adhesives, ja que són les que millor resultats donen. A més, aquestes etiquetes poden ser impreses amb la informació que ens interessa. La impressió d’etiquetes i, sobretot, la impressió d’etiquetes adhesives sol ser un servei que ofereixen habitualment les impremtes per a tot tipus de negocis.

L’etiqueta adhesiva és una eina que serveix per a la senyalística en negocis i per a la traçabilitat. Per això, en tots els negocis se solen usar aquestes etiquetes per a identificar la mercaderia. També solen ser molt útils en l’elaboració d’inventaris en diferents indústries, pel fet que permeten identificar els elements de l’inventari.

Avantatges de les etiquetes autoadhesives

Per a qualsevol tipus de negoci o activitat usar etiquetes adhesives és una manera d’agilitar i millorar el seu treball. De fet, les etiquetes aporten importants avantatges als establiments.

Et comptem quins són els principals avantatges que poden aportar-te les etiquetes adhesives.

Facilitat de fabricació i ús de les etiquetes autoadhesives

La fabricació d’etiquetes és molt més senzilla i econòmica que la fabricació d’altres sistemes d’identificació de productes. De fet, gràcies a això és possible que els establiments puguin usar-les de manera eficient i el temps d’aprenentatge per a saber emprar-les adequadament és mínim. No requereixen d’una experiència especialitzada ni en la fabricació ni en el seu ús.

Són rendibles

Un aspecte important en l’ús d’etiquetes adhesives és que el cost que pot suposar per a una empresa realitzar l’etiquetatge dels seus productes és menor que el cost associat a usar altres productes per a etiquetar.

Això és degut no sols al fet que la mà d’obra necessària per a col·locar les etiquetes pot ser menys especialitzada i necessita menys formació, sinó també perquè la maquinària automàtica per a la col·locació d’etiquetes adhesives és una maquinària més econòmica.

La fabricació d’etiquetes Lleida té també un menor cost que la fabricació d’altres etiquetes o d’una altra maquinària d’aquest tipus.

Durabilitat

Si alguna cosa caracteritza a les etiquetes adhesives és que tenen una gran durabilitat. De fet, es tracta d’etiquetes que poden romandre pegades durant molt de temps i la seva vida mitjana és elevada.

Això afavoreix el seu ús en moltes indústries on l’ús d’etiquetes adhesives ocupa un lloc important, ja que han de resistir el contacte amb determinats líquids o substàncies.

De fet, les etiquetes adhesives poden romandre pegades durant més temps i són més eficients en el cas de les indústries de begudes o olis que necessiten etiquetatges que siguin més duradors.

És molt versàtil

Les etiquetes són molt versàtils, ja que poden ser pegades pràcticament sobre qualsevol superfície. De fet, no importa si usaràs les etiquetes adhesives en una ampolla de vidre o de plàstic o si la usaràs sobre cartó, perquè segurament podran quedar perfectament fixades.

Això és una cosa que tenen molt en compte les empreses en la fabricació etiquetes Lleida i en la impressió digital Lleida.

Aquesta versatilitat es demostra també en el fet que aquestes etiquetes poden ser personalitzades. D’aquesta manera, pots optar per encarregar les etiquetes que prefereixis per als teus productes i en la impressió digital Lleida et faran arribar etiquetes adaptades als teus productes.

Les etiquetes adhesives són fàcils de col·locar

Un avantatge important de les etiquetes és que la seva col·locació resulta ser molt senzilla. Això és important pel fet que gràcies a això en qualsevol indústria es poden usar aquestes etiquetes i no es requereix d’emprar molt de temps ni mà d’obra especialitzada.

A més, existeixen màquines automàtiques per a la col·locació d’aquestes etiquetes que ajuden al fet que el procés de col·locació sigui molt més senzill i àgil.

Les etiquetes poden ser molt efectives

Les etiquetes poden ser una eina molt bona per a desenvolupar accions de màrqueting. Gràcies a que es poden personalitzar i imprimir amb missatges directes és possible que a través de les etiquetes puguis enviar missatges als teus clients o aportar informació addicional de tipus comercial sobre els teus productes i serveis.

D’aquesta manera, pots usar les etiquetes per a dotar de més atractiu als teus productes i aportar-los més personalitat. De fet, és habitual que puguis proporcionar un missatge exclusiu sobre el teu negoci mitjançant un disseny adequat en les etiquetes.

Tipus d’etiquetes

La utilitat i aplicabilitat de les etiquetes és clara, ja que pot aportar molts avantatges a qualsevol activitat. No obstant això, no totes les etiquetes són iguals i en el mercat podem trobar diferents tipus d’etiquetes en funció del sector d’activitat i la indústria en la qual s’apliquen.

Existeixen diferents criteris per a la classificació de les etiquetes. Un dels més habituals les classifica en funció de la mena de material amb el qual estan elaborades. Segons aquest criteri podem diferencies els tipus que descrivim a continuació.

Etiquetes de paper

Les etiquetes de paper solen ser les més habituals a l’hora d’elaborar etiquetes. La fabricació d’etiquetes de paper sol ser molt demandada, ja que, a més són les etiquetes que poden usar-se per a impressió digital de forma més habitual.

El paper és molt versàtil i això dóna lloc al fet que puguem trobar etiquetes de paper de molts tipus diferents. Alguns dels tipus més habituals són els següents:

  • Etiquetes kraft. Aquestes etiquetes són les que solen emprar-se quan vols transmetre conceptes com a fet a mà en el teu producte. Es tracta d’etiquetes elaborades en paper de estraza que és un paper de color marró i molt gruixut i resistent. Es tracta d’una mena de paper molt resistent. Aquest tipus de paper s’usa habitualment en l’embalatge.
  • Etiquetes opaques. Aquest tipus d’etiquetes s’empren habitualment quan vols aprofitar per a tapar alguna informació del producte o una etiqueta anterior. Aquestes etiquetes et facilitaran reutilitzar un cert tipus de paquets, ja que compleixen molt bé la seva funció de cobrir.
  • Etiquetes de paper tintoretto. Es tracta d’una mena d’etiquetes adhesives que tenen un acabat i una bona qualitat. D’aquesta manera, pots usar-les de forma molt adequada per a productes en els quals la qualitat és important. També pots usar-les amb gravats i estampats.
  • Etiquetes de paper verjurat. Es tracta d’una mena de paper que pot oferir una qualitat i uns acabats molt bons. En el seu disseny presenta unes elevacions i rugositats i que pot causar molt bona impressió als teus clients.
  • Etiquetes blanques. Són les etiquetes adhesives més usades i demandades. Pots obtenir-les en to brillant o bé opac.
  • Etiquetes transparents. Aquestes etiquetes són molt apropiades quan la informació que vols mostrar pretens que s’integri de manera natural en el producte i que no es noti que es tracta d’una etiqueta.
  • Etiquetes amb efectes. En aquest grup pots tenir les etiquetes en acabats daurats o platejats per a crear un efecte de més qualitat. D’igual forma, en aquest grup podries tenir etiquetes de colors fluorescents que serveixen per a ressaltar informació important en els productes.

Etiquetes tèxtils

També pots trobar etiquetes tèxtils que són les etiquetes que serveixen per a col·locar-les en peces de roba. Aquestes etiquetes són molt apropiades per a uns certs productes com a calçat i poden aportar un toc de qualitat a qualsevol producte.

Etiquetes de polipropilè

Es tracta d’etiquetes elaborades per una fibra sintètica que són molt resistents. Aquestes etiquetes es poden obtenir en format de rotllo. Es tracta d’una mena d’etiqueta que pots obtenir-les en blanc o en formats transparents o metal·litzats.

Aquests són alguns dels tipus d’etiquetes que podem trobar si les classifiquem per tipus de teixit. No obstant això, també pots trobar altres models en funció d’altres classificacions. Segons la mena d’acabat o per la mena d’adhesiu també és possible classificar-les.

Les etiquetes tenen molts usos i aplicacions en molts sectors i es poden aplicar tant a l’àmbit de l’alimentació com en els sectors farmacèutic o químic o bé en l’àmbit de l’automoció.

Esperem haver-te donat tota la informació necessària perquè puguis triar adequadament les etiquetes adhesives que millor encaixen amb el teu negoci i amb els objectius que persegueixes amb les teves etiquetes.

Sigui com sigui l’etiqueta que finalment empris en la teva activitat, és important, tenir en compte que el missatge que imprimeixis en elles serà determinant a l’hora de tenir l’impacte que desitgis en els teus clients o usuaris.

Més informació a: https://printlleida.com